Toruf Eriksen utnevnt til æresmedlem

På årsmøtet i mars 21 ble Toruf Eriksen utnevnt til æresmedlem for sin innsats for klubben gjennom mange år. Han blir da 1 av 4 medlemmer som har fått denne utnevnelsen gjennom klubbens historie. Toruf trer da inn i rekken sammen Irene Johnsen, Rolf Arne Larsson og Olav Røyneland som har fått denne utnevnelsen. «Klubben drives på dugnad, og vi er helt avhengige av slike ildsjeler.» Uttaler påtroppende styreleder Wang.