Om klubben

I menyvalget  under «Om klubben» finnes informasjon om Sletta hundeklubb.