Ordensregler

 

Ordensregler

 1. Hunden skal være frisk og fri for smittsomme sykdommer ved bruk av parken.

 2. Eier må følge nøye med på hunden sin til enhver tid. Den skal aldri forlates alene i parken.

 3. Bruk av hundeparken foregår på eget ansvar. Sletta hundeklubb har ikke ansvar for eventuelle skader hunder eventuelt påfører seg selv eller andre hunder eller mennesker.  Hundeeier er ansvarlig for all skade hunden forårsaker, jmf Hundelovens §27.

 4. Tisper som har løpetid har ikke adgang under løpetiden og i en uke etter løpetid.  Dette på grunn av fare for rivalisering mellom hannhundene.

 5. I hundeparken tillates ikke ulovlige hunder, hunder som er farlige for mennesker, hunder som blindt angriper andre hunder eller har en historie der de gjentatte ganger har angrepet. Hunder som trakasserer andre hunder kan bortvises. Småkrangling/knuffing anses som normalt. I tvilstilfeller skal munnkurv brukes. Sletta hundeklubb forbeholder seg retten til å vise hund/eier vekk fra parken om vi ser behov for det.

 6. Det er ikke tillatt med godbiter, mat til hunder og mennesker, leker eller pinnekasting da dette kan skape konflikter/vokting hundene imellom. Unntak er om du er alene med din(e) hund(er).

  Bruk av godbiter og leker som belønning ifm trening på treningsbanen (Bane 3) tillates.

  Ingenting skal ligge igjen i parken etter slike aktiviteter.

 7. I parken er det forbudt å bruke utstyr som er ulovlig, f.eks. strømhalsbånd.

 8. Seletøy bør tas av hunden før den skal i parken. Hundene kan sette seg fast i hverandres seletøy og bli skadet. Tettsittende halsbånd er å foretrekke da dette gjør det enklere å holde hunden ved behov.

 9. Plukk alltid opp etter egen hund.

 10. Barn under 18 år skal kun bruke parken sammen med en voksen.

 11. Sørg for at portene til hundeparken er forsvarlig lukket til enhver tid

 

Gode råd ved bruk av hundeparken finner du her