Dugnad

For å holde medlemskontingenten lav og hundeparken trivelig for alle er det behov for dugnad.

Det er bl.a. tidvis behov for gress-klipping. Med tre baner er denne jobben såpass stor at det er fint om flere har mulighet til å bidra til dette.

Det vil alltid dukke opp nødvendige gjøremål. Mange medlemmer er flinke til å bidra til dette i hverdagen med f.eks. tømming av søpla inne i slusa, sette ut søppeldunken ved parkeringen før tømmedag og snømåking for parkering.

 Vi blir glade for alle som har anledning å bidra til dugnad, stort eller smått.

Organisert dugnad vil bli annonsert på klubbens facebook-side og lagt ut her.

 

Dugnad2019