Sletta hundepark befinner seg på Flåtten i Porsgrunn. Parken er et inngjerdet område på ca. 2700 m2 hvor klubbens medlemmer kan la sine hunder løpe fritt – under tilsyn. I tillegg til frislipp er det også lagt til rette for hunde-trening og utleie.

Klubben har fokus på sikkerhet og trivsel og har derfor delt parken inn i 3 baner slik at hunder kan skilles i forhold til bl.a. størrelse, personlighet og spesielle behov. Veibeskrivelse, timeplan for bruk av parken og mer informasjon om klubben finner du her.

 

Støtt Sletta hundeklubb uten at det koster deg noe gjennom Grasrotandelen! (Norsk tipping)

 

Timeplan for bruk av parken


Sletta hundepark stengt ned igjen!

Med bakgrunn i høye smittetall i Grenland, samt nye forskrifter fra lokale og sentrale myndigheter, har styret valgt å stenge anlegget for alle bruk. Reglene gjelder frem til og med 25. mai.

Styret

 

 

Er du iblant usikker på hvordan du som hundeeier bør håndtere ulike situasjoner/forhold som kan oppstå i parken?

Brukere av Sletta hundepark har stil spørsmål til Etolog og atferdskonsulent Anna B. Compton ved Dyreatferdssenteret på Moss.

Svar på spørsmålene finner du her.

 

 

Nytt agility-utstyr har nå ankommet!

Det har vært utført brukerundersøkelse som viste at innkjøp av slikt utsyr , var et ønske fra mange medlemmer.

Foreløpig ankommet agility-apparater er:

  • Tunneler 3m. og 6 m. – med bagger
  • Hopphinder – 3 stk.
  • Slalåm

Klubben har også bestilt møne og vippe.

I tillegg til ovennevnte utstyr, har klubben noen fra før av.

Det planlegges kjøp av ytterlige flere apparater.

For tilgang til Treninssonen må du ha kode. Medlemmer av klubben kan be om kode via denne lenken.


Rolf Arne Larsson og Olav Røyneland ble på Generalforsamlingen 2019 hedret for sin innsats for klubben gjennom mange år. Det ble enstemmig vedtatt å utnevne de to til æresmedlemmer. Avbildet er Irene Johnsen, klubbens første æresmedlem sammen med Rolf Arne og Olav.

Æresmedlemmer pr2019

Resultat – brukerundersøkelsen av Sletta hundeklubb/-park.

 Det er gjennomført en brukerundersøkelse om Sletta Hundeklubb og parken.  Se denne lenken

 


26 mai 2018 – Offisiell åpning av nye Sletta hundepark

Denne dagen har virkelig vært en fest. Mange hadde sine firbeinte med seg og det var kjempestemning i parken med snorklipping og festmat.

Sletta hundepark har lenge hatt behov for oppgradering av parken. Nå har vi endelig fått skiftet ut den gamle innhegningen, med nytt 2 meter høyt solid gjerde. I tillegg har parken blitt utvidet med en tredje bane. Våre medlemmer har nå gode treningsmuligheter i tillegg til frislipp av hundene.

Ordfører Robin Kåss deltok på åpningsfesten og klippet snoren på den store dagen.

Klubbens æresmedlem Irene Johnsen og Tone Standal holdt snoren. Irene har gjennom mange år lagt ned mye tid for klubben. Dette har vært helt avgjørende for at klubben er der den er i dag. Tone er representant for Gjensidigestiftelsen som har gitt klubben midler til å reise nytt gjerde.

Mange medlemmer bruker mye tid til utvikling av klubben slik at alle hundeeiere føler at Sletta er et godt sted for seg og sin hund. Alle som daglig utfører store og små gjøremål på området bidrar også til dette.

Styreleder Toruf Eriksen holdt en flott og informativ tale og overrakte roser til noen av de mange personene som har bidratt til at vi nå har et fantastisk tilbud til hundeeiere i hele Grenland.

Klubben takker alle sponsorer, både de som sørget for festmat på den store dagen, og de som bidrar til videreutvikling av klubben.

2018.05.26. snorklipping.png
Robin Kåss, Irene Johnsen og Tone Standal under snorklippingen.
2018.05.26.Nyåpning av parken
Foto: Delt på Facebook av ordfører Robin Kåss

Fra Generalforsamlingen 2018

Irene Johnsen ble utnevnt til klubbens første æresmedlem for sin uvurderlige innsats for Sletta Hundeklubb. Irenes arbeid for klubben har betydd mye for at vi har hundeparken på Sletta. I denne sammenheng fikk hun også et kunstverk.

Irene gikk av som kasserer, og Olav Røyneland avtrådte som styreleder etter endt periode. Generalforsamlingen takket begge for innsatsen og de fikk overrakt blomster.

2018.01.24 Årsforsamlingen 2018 bilde

 


Støtte fra Gjensidigestiftelsen 2017.12.16

Kjempenyhet!

Sletta hundeklubb fikk på møte i dag (16.12.17) svar på søknaden om støtte fra Gjensidigestiftelsen til nytt gjerde. Styret har arbeidet mye med søknader til et slikt formål, og endelig lyktes vi. Vi fikk overrakt en sjekk på kroner 224.375,-. Det var den summen vi hadde søkt om.
På bildet er Olav, Jens og Hans Jacob fra Styret og Tone fra Gjensidige-stiftelsen.

Sletta Hundeklubb takker Gjensidige-stiftelsen for dette utrolig flotte bidraget!


Gladmelding!

Sletta hundeklubb har mottatt sponsor midler fra ERAMET. kr.7500 i 2016 og kr. 10 000 i år Klubben er svært takknemlig for denne håndsrekningen. Vi føler at vi sliter litt for å finne midler til et fremtidig nytt gjerde rundt hundeparken. Denne gaven fra ERAMET hjelper oss veldig. Så stor takk skal bedriften ha for den generøse gaven.

Monique Wassenaar skal og ha stor takk for den innsatsen ho har gjort for å skaffe inntekter til klubben. Det er slike ildsjeler vi trenger om klubben skal vokse og utvikle seg

Hilsen Olav Røyneland, daværende styreleder for hundeklubben

 


Kurskveld 31.05.17

Vegard fra Lundqvist hundeskole
Fra kurset ”frislipp i hundepark” 31.05.17. Foredragsholder var Vegard fra Lundqvist hundeskole. Dette var et nyttig og lærerikt kurs.