Gode råd ved bruk av hundeparken

Les gjerne disse rådene før du du besøker hundeparken:

Før hunden slippes løs i parken anbefales det at hunden på forhånd er luftet. For mye overskuddsenergi kan være et hinder for gode møter.

Ikke slipp hunden i parken før den er klar.  Stå gjerne ved gjerdet slik at hundene får anledning til å betrakte hverandre før de slippes sammen. Hvis hunden/e tydelig reagerer negativt når de introduseres, bør de ikke slippes løs sammen.

Grønn bakgr

Slik brukes slusa.

  • Er hunden veldig oppspilt, så venter du i slusa til den har roet seg. Hunder som har roet seg før de slipper inn i parken er ofte mer harmoniske/høflige når de møter de andre hundene.
  • Kun én hund i slusa av gangen! (Flere hunder fra samme husstand er ok). Hunden kan føle det påtrengende hvis det er flere hunder som vil hilse på den når den ankommer parken. For å få en smidig ankomst i parken, bør de andre hundeeierne som allerede er i parken bidra slik at det ikke blir trengsel ved porten. Hvis hunden(e) som er i parken ivrer etter å treffe ny hund, kan en risikere at noen presser seg inn i slusa ved ankomst. Da blir første treff i slusa og faren for konflikt større. Hunder som møtes bør ha ”albuerom” for å føle seg trygge. Unngå derfor at hunder møtes i slusa.

Spesielt viktig er det å være bevisst på overnevnte situasjoner hvis nye hunder blir introdusert for hverandre eller dersom de ikke er godt kjent med hverandre fra før.

Hunder som viser tegn på at de mistrives i parken bør ikke være der, men gradvis tilvenning kan vurderes – gjerne alene eller sammen med èn/få andre hunder de første gangene. OBS! Se timeplan for hunder med spesielle behov.

Hvis hunder sloss: Én metode for å skille hundene kan være å løfte de opp etter bakbena slik at de kun står på framføttene og dermed føler at de mister balansen. Sjansen for at de slipper taket da er rimelig stor. Hold armene så langt unna kroppen som mulig for å minske bittfaren.

Hvis eierne drar i hver sin hund for å skille de kan man risikere å gjøre vondt verre. Veterinærer har erfart å få inn hunder med skader som ikke er forenelig med vanlig hundebitt på grunn av dette. Når hundene biter seg fast og eierne drar, kan man risikere at hundene får stygge flerre-skader.

Det anbefales at hunder som har sloss snarlig går tur sammen i bånd, side om side utenfor området – men ikke nærmere enn den mest usikre hunden føler seg komfortabel med. Dette kan løse ”spenningen” mellom hundene.

Hundeeiere kan ha nytte av å prate ut etter en slik opplevelse. Også personen som eier den hunden som var den mest aggressive bør bli ivaretatt. Vi skal holdte en god tone, være løsningsorientert og saklig!

Jakt/bytte-lek mellom hunder er normalt, dvs. at hundene gjerne veksler mellom å være den som løper etter den andre hunden, og den som blir forfulgt.  Dersom en hund over tid blir behandlet som ”bytte”, bør leken avbrytes.

Små og store hunder kan i utgangspunktet gå godt sammen. Vær likevel oppmerksom på at selv om hundene virker positive til hverandre, så kan det være overveldende for en liten hund å møte en eller flere viltre og glade hunder som er mye større enn den selv. De minste rasene veier kanskje under 2 kg mens de store kan veie mer enn 70 kg. Er de store hundene i ivrig lek litt uheldige, kan den lille risikere å bli skadet.

Rase/kjemi-forskjell mellom hunder. Ikke alle hunder trives sammen. Hunder skal på lik linje med mennesker trives i parken. Ta hensyn til dette og ikke tving hunder som mistrives sammen til å oppholde seg på samme bane! Hundeeierne kan være sosiale selv om hundene ikke passer sammen. Mange velger da å stå ved skillegjerdet mens hundene er på hver sin bane.

Ikke bli stående tett sammen i klynge. Hunder velger ofte å være nær eier. Hundene blir lettere stresset, og konfliktnivået kan øke hvis også de står i klynger, spesielt hvis mange hunder blir stående tett sammen. Beveg deg/dere litt rundt på området.

Se an dagsformen på hunden – er den stresset eller virker sliten/i dårlig form, kan det være bedre å heller komme en annen dag.Av Roy A Juli 2020

Atferdsterapeut og Etolog Anna Compton har svart på spørsmål om hunder i hundepark. Disse finner du her.

Ordensregler finner du her.

Slettahundeklubb.com