Informasjon om hundeparken

Sletta hundeklubb med sitt flotte anlegg, befinner seg i Bjørntvedtskogen i Porsgrunn, og har følgende visjoner:

  • Trivsel – Vi framsnakker hverandre og legger til rette for gode opplevelser i
    parken, for både medlemmer og hunder.
  • Inkluderende – Vi er imøtekommende og bidrar til et godt miljø hvor både
    hunder og mennesker blir sett.
  • Trygghet – Mennesker og hunder skal føle seg trygge i samvær med andre.
    Det skal være sikkerhet i forhold til de fysiske omgivelsene

Sletta hundeklubb, kalt bare Sletta, gir gode muligheter for lek, sosialisering og trening av hundene. Det foregår ved at hundene slippes fri i en av bingene, såkalt frislipp. Området er også et flott sted der hundeeiere kan stifte nye bekjentskaper. Rett og slett «trivsel for hund og folk, i hjertet av Porsgrunn».

Sletta har som mål å gi flest mulig hunder, uansett størrelse og alder, muligheten til å benytte seg av hundeparken under trygge og trivelige forhold. Også hunder med spesielle behov skal ha et tilbud. I tillegg har klubben satt av noen timer i uken for utleie. Klubben har som ambisjon å være inkluderende for alle hundeeiere, også for de med varierende grad av funksjon for bevegelse, syn osv. Klubben jobber aktivt med å møte kravene til universell utforming hvor tilgang med rullestol og tilkomst med handicap-bil står sentralt.

Sletta består av tre baner / binger med 2 meter høye nettinggjerder rundt. Området totalt er på ca 4000 kvadratmeter. Fellessonen, den øvre og største bingen, er beregnet for hunder av alle størrelser. Banen i midten, minisonen er for mindre hunder og hunder med behov for noe egentid pga sin størrelse, alder eller spesielle behov, men kan brukes av alle når den er ledig.  Treningssonen med agility-apparater er i stor grad beregnet for treningsaktiviteter. Det er mulig å bestille og benytte bingene alene visse tider i løpet av uka.

Det er reservert noe tid slik at de aller minste hundene kan være helt alene på én bane. Dette gjelder miniatyrer opptil ca. 5 kg. Også valper har muligheter for egentid i parken. Det samme gjelder for de aller største, gigantene. Klubben har også et tilbud til de hunder som ikke bør slippes løs sammen med andre hunder av ulike årsaker. Her gjelder bestillingstimer.

For å sikre trygge kontrollerte inn/utslipp av hunder har alle banene inngang via sluse. Der er det avfallsdunker for hundeposer slik at det skal være enkelt å holde anlegget rent.

Parken har flere sittebenker, en grillplass med bålpanne, og det er to mindre bygninger på området som Sletta hundeklubb disponerer.

Oversikt over fordeling av tid i parken finner du  her

Veibeskrivelse:

Kart sletta

 Kart/flyfoto over hundeparken

OBS! Parker på en av de merkede stedene, og følg traktorveien opp til Sletta.

Organisasjonsnummer:  916 944 845.

Kontonummer: 2610.28.56081