Styret

På årsmøtet 18.03.2021 ble følgende styresammensetning vedtatt:

  • Styreleder:  Ole Bernt Wang, mobil: 47139070, epost: hundesletta@gmail.com
  • Nestleder:  Jens Lyder Strømhaug
  • Kasserer:  Laila Busk
  • Sekretær:  Hans Jacob Beck
  • Styremedlem 1: Rolf Arne Larsson
  • Styremedlem 2: Mai Gundersen
  • 1. vara :  Tor-Erik Engnæs
  • 2. vara:  Jarle Wattenberg Rønning