Styret

På årsmøtet 28.05.2020 ble følgende styresammensetning vedtatt:

  • Styreleder:  Rolf Arne Larsson
  • Nestleder:  Jens Lyder Strømhaug
  • Kasserer:  Torill Løvås Johansen
  • Sekretær:  Hans Jacob Beck
  • Styremedlem 1: Åse Beck
  • Styremedlem 1: Ole Bernt Wang
  • 1. vara :  Monique Wassenaar
  • 2. vara:  Tor Erik Engnæs