Resultat – brukerundersøkelse

Resultat – brukerundersøkelsen av Sletta hundeklubb/-park.

Det er gjennomført en brukerundersøkelse om Sletta Hundeklubb og parken. Styret ønsker hele tiden å gjøre Sletta hundepark til et enda bedre sted å være. Brukerundersøkelsen vil være et viktig bidrag i denne sammenheng.

Styret vil benytte underlaget, mottatte kommentarer og forslag til forbedringer til videreutvikling av klubben. Målet er å ytterligere fremme trivsel for hunder og eiere.

Undersøkelsen ble avsluttet 15.11.18.

Se rapporten i denne lenken

Til brukerundersøkelsen