Bli medlem

Bruk av Sletta hundepark krever medlemskap ved årlig betalt kontingent, men du må gjerne prøve parken et par ganger før du bestemmer deg for å tegne medlemskap.

Betaling skal skje ved innmelding. Innbetaling ved fornyelse av medlemskap skal skje innen 31. januar. Medlemskapet løper med årlig fakturering til medlemmet sier opp sitt medlemskap.

Det er muligheter til å spare inn medlemskontingenten ved å benytte seg av medlemsfordeler.

For 2022 er kontingenten satt til 250,- pr medlem. Som medlem regnes den eller de i samme husstand med sin(e) hund(er). En stemmerett pr betalt kontingent.

1/2 kontingent fra 01. oktober hvert år. Stemmerett gjelder for medlemmer over 18 år.

Medlemsavgift skal  dekke leieavgift for området, vedlikehold av anlegget, innkjøp av utstyr/oppgraderinger, gressklipping, leie av lokaler til møte- og kursvirksomhet m.m.

For å registrere deg og betale som nytt medlem, vennligst følg denne linken:
https://slettahundeklubb.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

Du får da samtidig tilgang til appen Gnist, hvor du senere kan se og vedlikeholde dine medlemsdata, betale fremtidige kontingenter, og lese og holde deg oppdatert om klubben og vår aktivitet.

Kode til Treningssonen kan du be om her.

Medlemmene av klubben skal ha gjort seg kjent med klubbens ordensregler før parken tas i bruk.