Timeplan for bruk av parken

Timeplanen viser hvilke hunder som har førsterett til gjeldende baner.

Alle hunder, uansett størrelse kan til enhver tid oppholde seg på Fellessonen. Hvis Minisonen og Treningssonen ikke er i bruk av hunder som har førsterett, kan andre hunder fritt bruke disse.

Hvis hunder som har fortrinnsrett ankommer Minisonen og Treningssonen, skal eventuelle andre hunder som oppholder seg på disse banene vike.

Banekart Sletta 2021