Medlemskort

Klubben jobber med en løsning for digitale medlemskort og håper på å ha dette på plass i 2022. For tiden har du ikke behov for dette, men vi jobber med flere og nye avtaler med dyreutstyrsleverandører, veterinærer, kursleverandører og andre hvor et digitalt medlemskort kan utløse rabatter eller andre fordeler. Følg med på nettsiden og Facebooksiden vår!