Medlemskort

Medlemskort kan etter avtale fås hos Jens Strømhaug. Mobil 95 16 18 52.