Hit, men ikke lengre…

Hit med ikke lengre! I forbindelse med prosjektet for å gjøre Sletta hundeklubb og nærområdet i Bjørntvedtskauen tilgjengelig for alle, hadde vi i dag besøk og befaring av en gruppe fra FFO, funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

  • Sikker kryssing av Tveitanvegen
  • forbedring av traktorveien opp
  • en bom ved parkeringen de som trenger klarer å åpne
  • manglende ramper ved slusene

var blandt de åpenbare manglene 😊 Målet er å utbedre alle disse punktene innen utgangen av 2022.

Se også NRKs distriktsnyheter i dag: https://www.nrk.no/video/DKVT98092021
11 min ut i sendinga.

Prosjektgruppa har plass til flere, så føler du kallet, ta kontakt med undertegnede eller styret 😊 Andre innspill til prosjektet er også velkomment.