Rapporteringsskjema

SKADE-/HENDELSESRAPPORTERING – SLETTA HUNDEKLUBB

En skade/hendelse kan omfatte personer hunder,  materiell og omdømme på området til Sletta hundeklubb. Området er definert til innenfor gjerdene. Et tilløp er noe som kunne ha resultert i en skade/hendelse.

Det er viktig å rapportere slik at man kan lære, gjøre tiltak og hindre gjentakelser – og for om mulig å rette opp eventuelle skader/hendelser/tilløp. Dette vil kunne bidra til at visjonene og ordensreglene for Sletta hundeklubb oppfylles.

Fyll ut rubrikkene under og trykk «SEND» – saken oversendes Styret i Sletta hundeklubb for videre behandling.

Ønsker du å sende anonymt skal ikke mailadresse/navn fylles ut, men da har ikke styret muligheter til å kommunisere med deg.

For at alle skal kunne lære av det som rapporteres, vil anonymiserte data bli brukt i rapporter/oversikter. Eventuelle sensitive opplysninger blir ikke offentliggjort.

Skjemaet kan benyttes uavhengig om du er medlem eller ikke.