Innkalling til Årsmøte for 2019

Årsmelding for 2019 – se denne lenken

 

Påmelding til årsmøte for 2019

Sted: Herøyahuset, Snorresgate 1, 3836 Porsgrunn

Dato: 28.05.2020

Tid: 18.00

Ved mistanke om at du kan utgjøre smitterisiko (Korona/Covid19), har du ikke adgang til møtet.

Har du tegnet familiemedlemskap skal du føre opp alle i husstanden som kommer. Påmelding i henhold til vedtektene.

 

Styret viser til melding fra regjeringen.no

«Arrangementer på offentlig sted:

Fra 7. mai tillates arrangement på offentlig sted for opp til 50 personer hvor det kan holdes minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.

Arrangøren skal holde oversikt over hvem som er til stede, iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta håndhygiene».