Hvorfor rapportere uønskede forhold?

Det er viktig å rapportere uønskete forhold slik at man kan lære, gjøre tiltak og hindre gjentakelser.  Uønskete forhold kan omfatte personer, hunder, materiell, omdømme og/eller regler for Sletta hundeklubb.  Dette vil bidra til at visjonene og ordensreglene for Sletta hundeklubb oppfylles.

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) anses som viktig for en trygg og sikker hundepark.

Visjonene til Sletta Hundeklubb er blant annet:

 • «Trygghet – hunder og eiere skal være trygge og sikre i parken»

På styremøte ble det vedtatt å innføre et system for rapportering. Dette gjøres ved å fylle ut dette skjemaet. Skjemaet kan så sendes til Styret som vil behandle saken.

For at alle skal kunne lære av det som rapporteres, vil anonymiserte data bli brukt i rapporter/oversikter. Eventuelle sensitive opplysninger blir ikke offentliggjort.

Skjemaet kan benyttes uavhengig om du er medlem eller ikke.

 


Hva skjer når vi rapporterer?

Det er viktig å rapportere slik at man kan lære, gjøre tiltak og hindre gjentakelser – og for om mulig å rette opp eventuelle skader/hendelser/tilløp. Dette vil kunne bidra til at visjonene og ordensreglene for Sletta hundeklubb oppfylles.

 • Observasjon
  • Det observeres «noe som ikke er bra»
  • Uønsket forhold, hendelse, tilløp, skade
 • Rapportering
  • Rapportskjema fylles ut fra hjemmesiden
  • Denne beskriver forholdet, konsekvens og hvilke tiltak som foreslås
  • Skjema sendes inn via nettet – med navn/mail eller anonymt
 • Håndtering
  • Skjema mottas av HMS-ansvarlig
  • Skjema og evt bilder m.m. arkiveres som en sak
  • Beskrivelse fylles inn i en oppsummeringstabell
  • Det foreslås aksjoner basert på tiltak i rapportskjema
  • I den grad det er mulig, får den som sendte rapporten en tilbakemelding
 • Status og oppfølging
  • Ansvarlig for håndtering foreslås
  • Aksjoner gjennomføres
  • Saken «lukkes»
  • Oppsummeringstabell oppdateres
  • Det gis en oppsummering – fortløpende eller f.eks. hvert kvartal. Alle data blir anonymisert
  • Uønskete forhold er da fjernet/rettet opp, vi har lært og Sletta har blitt et enda bedre/sikrere sted å være på