Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 – Sletta Hundeklubb

Det avholdes årsmøte for Sletta Hundeklubb 18.03.21 klokken 1830 i Herøyahuset, Snorres gate 1, 3936 Porsgrunn.  Det vises til vedtektene med hensyn til møte- og stemmerett. Smitteverntiltak vil bli gjennomført i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer på tidspunktet for årsmøtet. Dette kan også tilsi utsettelse av møtetidspunkt dersom forholdene krever det.

Se Årmeldingen for 2020.

Styret Sletta Hundeklubb

Av hensyn til Korona/COVID19 ønsker Styret å få en tilbakemelding på hvem som kommer på Årsmøtet (møte – og stemmeberettigete) Vi er pålagt å ha navneliste over hvem som deltar.

Styret vil tilrettelegge for nummererte faste plasser under møtet.

Styret ser det som en fordel at dere fyller ut skjemaet under.

Personer fra samme husstand vil sitte sammen.