Utleie av bane

Det er satt av tre timer for utleie pr uke. (Bane 2).

Pris for leie av banen:  200 kr.  pr time. I tillegg kr. 50 pr. deltaker over 4 personer.

Betaling for leie av banen

Kontonummer: 2610.28.56081 (Merk innbetaling med; «antall brukere, antall leie-timer og dato for leie»)

VIPPS: . Søk på «Sletta Hundeklubb» eller nr 112177 under valget «betal». (Merk innbetaling med; «antall brukere, antall leie- timer og dato for leie»)

Bestilling av leietime/r kan gjøres ved å kontakte Jens Strømhaug på mob.  95 16 18 52

Medlemmer av klubben kan i treningsøyemed leie gratis.

Timeplan for bruk av parken/leietimer finnner du her