Status rapporter

Status – rapportering av uønskete forhold

Denne oversikten gir en status for innsendte rapporter om uønskete forhold.

Navn på innsender og mailadresse blir ikke gjort offentlig. Eventuelle sensitive opplysninger blir ikke lagt ut.

Hensikten med denne oversikten er at alle skal kunne se hva som har blitt rapportert, status for saker – og eventuelt lære av dette.

Se rapporten her:  Status pr 16.03.2021