Kunngjøring av årsmøtet 2022

Kunngjøring av årsmøtet 2022.
Dato 09.03.22
Sted HIF-stua, Fjordgata 27 på Herøya.


For å delta med stemmerett må kontingenten være betalt innen 1. februar, og man må ha vært medlem året forut.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 26.01.22. Hundesletta@gmail.com

Frist for å fremme forslag på kandidater til styreverv er også 26.01.22. Mottas av valgkomiteen v/Toruf.Eriksen@me.com

På valg i år:
– leder for 1 år
– sekretær for 2 år
– 2 styremedlemmer
– 2 varamedlemmer

Innkallling til årsmøtet sendes ut 4 uker før årsmøtets dato. Vedlegg vil da være dagsorden, årsberetning, regnskap, forslag eller saker, budsjett, og forslag til kandidater til verv.

Styret viser ellers til våre vedtekter for årsmøtets oppgaver, styrets oppgaver og valgkomiteens mandat.

https://slettahundeklubb.files.wordpress.com/2019/12/vedtekter-visjoner-og-ordensregler-for-sletta-hundeklubb-rev-2.pdf