Tilsvar til leserinnlegg i Varden

Vi i Sletta hundeklubb håper og tror dette ikke var hos oss, men uansett gir vi her litt info om oss og hvordan vi driver klubben vår. Dette som tilsvar på leserinnlegget som stod i Varden på fredag 9. juli 21. Se bilde nr 1.

Sletta hundeklubb har informasjon både på en Facebook-gruppe og på nettsiden http://www.slettahundeklubb.com. I tillegg har vi oppslag og info på tavler flere steder på anlegget vårt i Bjørntvedtskauen. Erfarne medlemmer er bevist på sin rolle som ambassadører og veiledere for nye medlemmer.

Det er helt ok å prøve sletta noen ganger før man eventuelt melder seg inn. Vi har også en ordning for å inkludere alle, også pga. økonomi. Kontakter man styret, finner vi en løsning. Videre jobber vi med å tilgjengeliggjøre anlegget for rullestolbrukere. Akkurat i disse dager ferdigstilles en oppgradering av parkeringen, og veien opp til Sletta. Og vi har nettopp fornyet agilitybanen med nytt utstyr, satt opp nye benker og laget til en grillplass.

Vi har brukt mye tid på både gode regler og skriftlig veiledning til medlemmer med et klart mål om trivsel og sikkerhet for hund og folk. Hos er det ikke å bare slippe hunden løs og la det stå til, vi stiller krav om at man snakker med andre hundeeiere som er der og lar en ny og usikker hund møte andre hunder i slusa eller gjennom gjerdet mellom bingene. Og at man deretter introduserer en og en hund med den nye. Vi har til og med gjennomført en brukerundersøkelse for nettopp å få innspill og tilbakemeldinger fra alle medlemmer.

Så test oss, prøv oss ut, eller ta kontakt med undertegnede på 47139070 😊

Vi ønsker at flere skal få del i det fine hundefelleskapet vi har på Sletta hundeklubb!

Mvh
Styreleder
Ole Bernt Wang
Mobil 47139070
Epost olebernt@online.no